Torsten Almén tel. 070-6089656

          Träkolsugn för wootz-framställning

Jag och materialvetaren Göran Svensson har under några år arbetat med att återskapa det berömda wootz-damaskusstålet, som fram till mitten av 1700-talet framställdes, främst i Persien, men sedan av okänd anledning slutade framställas.

länk för mer information Wootz

epost: info@gustafsbergssmide.se

    Temperaturavläsning av degel med pyrometer